MMSI ТЕЛЕКОМ РАДИО ЛИЦЕНЗ


  • По закон всяка лодка трябва да има на борда си валиден MMSI/радио лиценз. Можем да уредим вашия лиценз за MMSI/радио в Панама, когато кандидатствате за регистрация под флага на Панама. MMSI лицензът обхваща VHF радио, радар, AIS, epirb, транспондер и радар и присвоява номерата, необходими за правилна работа.

  • Можем да организираме лиценз за радио Панама MMSI за нашите клиенти. Цената е £135,- в комбинация с всяка регистрация на флаг или £175,- ако го поръчате самостоятелно.

Задължителни документи:
  • Попълнен формуляр за кандидатстване
  • Доказателство за собственост
  • Валидна идентификация
  • Доказателство за застраховка
  • Документация за оборудване за безопасност
  • Лиценз за радиостанция
  • Нотариално заверена декларация за съответствие:
  • Международна позивна:

РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА!

Останете свързани