SVIJETLO MMSI TELECOM RADIO LICENCE


  • Svako plovilo prema zakonu mora imati važeću MMSI/radio dozvolu. Možemo organizirati vašu licencu za MMSI/radio u Panama kada se prijavljujete za registraciju zastave Paname. MMSI licenca pokriva VHF radio, radar, AIS, epirb, transponder i radar i dodjeljuje brojeve potrebne za ispravan rad.

  • Za naše klijente možemo organizirati radio licencu Panama MMSI. Cijena je £135,- u kombinaciji s bilo kojom registracijom zastave ili £175,- ako naručite samo.

Potrebni dokumenti:
  • Ispunjen obrazac za prijavu
  • Dokaz o vlasništvu
  • Važeća identifikacija
  • Dokaz o osiguranju
  • Dokumentacija o sigurnosnoj opremi
  • Dozvola za radio stanicu
  • Ovjerena izjava o usklađenosti:
  • Međunarodni pozivni znak:

REGISTRIRAJ SE!

Ostanite povezani