SVIJETLO MMSI TELECOM RADIO LICENCE


  • Svaki brod po zakonu mora imati važeću MMSI/radio licencu. Možemo dogovoriti vašu MMSI/radio licencu za Panama kada se prijavite za registraciju zastave Paname. MMSI licenca pokriva VHF radio, radar, AIS, epirb, transponder i radar i dodjeljuje brojeve potrebne za ispravan rad.

  • Za naše klijente možemo dogovoriti panamsku MMSI radio licencu. Cijena košta £135,- u kombinaciji s bilo kojom registracijom zastave ili £175,- ako je naručite sami.

Potrebni dokumenti:
  • Popunjen obrazac za prijavu
  • Dokaz o vlasništvu
  • Važeća identifikacija
  • Dokaz o osiguranju
  • Dokumentacija o sigurnosnoj opremi
  • Dozvola za radio stanicu
  • Ovjerena izjava o usklađenosti:
  • Međunarodni pozivni znak:

PRIJAVITE SE ODMAH!

Ostani povezan