MMSI TELECOM RADIO LICENCIA


  • Každá loď musí mať zo zákona platnú licenciu MMSI / Rádio na palube. Môžeme zabezpečiť vašu Panamskú MMSI / Rádiovú licenciu pri podaní žiadosti o registráciu panamskej vlajky. Licencia MMSI pokrýva VHF rádio, radar, AIS, epirb, transpondér a radar a priraďuje čísla potrebné na správne fungovanie.

  • Našim klientom vieme zabezpečiť Panama MMSI rádiovú licenciu. Cena je £135,- v kombinácii s akoukoľvek registráciou vlajky alebo £175,- ak si ju objednáte samostatne.

Požadované dokumenty:
  • Vyplnený formulár žiadosti
  • Doklad o vlastníctve
  • Platná identifikácia
  • Doklad o poistení
  • Dokumentácia bezpečnostného vybavenia
  • Licencia rozhlasovej stanice
  • Notársky overené vyhlásenie o zhode:
  • Medzinárodná volacia značka:

ZAREGISTRUJTE SA TERAZ!

Zostať v spojení